Przegląd Prawa i Administracji, 84, 2011

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju

Download articleDownload article

Regulacje przedawnienia roszczeń między przedsiębiorcami w prawie polskim i niemieckim oraz w projekcie kodeksu cywilnego

Download articleDownload article

Status publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jako przedsiębiorcy na gruncie projektu kodeksu cywilnego („specjalnej osoby prawnej”)

Download articleDownload article

Czynności prawne dokonywane przez spółkę kapitałową a uchwały jej organów

Download articleDownload article

Pełnomocnictwo handlowe — uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego

Download articleDownload article

„Specjalne” osoby prawne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako przedsiębiorca w obecnej regulacji prawnej oraz na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego

Download articleDownload article

Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego

Download articleDownload article

Przedsiębiorstwo w projekcie kodeksu cywilnego — zagadnienia wybrane

Download articleDownload article

Przegląd wybranych regulacji prawnych dotyczących pojęcia konsumenta na tle definicji konsumenta zawartej w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego

Download articleDownload article

Przedawnienie w projekcie kodeksu cywilnego

Download articleDownload article

Prokura

Download articleDownload article

Status kościelnych osób prawnych jako przedsiębiorców

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout