Przegląd Prawa i Administracji, 83, 2010

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego — wybrane problemy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nowy system sądowego rozstrzygania sporów pracowniczych w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo własności intelektualnej Unii Europejskiej a swoboda przepływu towarów i usług

Pobierz artykułPobierz artykuł

Status prawno-ustrojowy Prezydenta RP przed komisją śledczą

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prowadzenie działalności edukacyjnej przez Kościół katolicki — aspekty prawne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Absolutorium komunalne (według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawny charakter kompetencji Prezydenta RP w sferze władzy sądowniczej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Administracyjno-prawne aspekty wdrażania funduszy strukturalnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane aspekty prawa do sądu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zniesienie postępowania cywilnego w postępowaniu procesowym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Służba cywilna II Rzeczypospolitej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931–1937

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wyrok Drugiego Senatu Federalnego Sądu Konstytucyjnego RFN z dnia 30 czerwca 2009 roku (konstytucyjność Traktatu z Lizbony)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z konferencji

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy