Przegląd Prawa i Administracji, 80, 2009

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Jawność działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Organizacja przesiedleń ludności niemieckiej z Polski do stref okupacyjnych w Niemczech w roku 1946

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ekonomiczna analiza prawa w związku ze stosunkiem prawa do ekonomii

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wykładnia konkretyzująca konstytucji a zasada równości w Brazylii i w Polsce

Pobierz artykułPobierz artykuł

Fundusz Rezerwy Demograficznej jako instytucja systemu ubezpieczeń społecznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Modele finansowania partii politycznych na Litwie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe

Pobierz artykułPobierz artykuł

"Prawo naturalne narodów". Prawo i władza w filozofii dziejów Giambattisty Vico

Pobierz artykułPobierz artykuł

W kwestii zasadności przesłanek obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary (art. 75 § 1 k.k.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Marcin Michał Wiszowaty, "Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny", Warszawa 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zkładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy