Przegląd Prawa i Administracji, 79, 2009

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pobierz artykułPobierz artykuł

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zakres podmiotowy, gwarancje oraz formy ochrony i środki podstawowych praw i wolności na Słowacji

Pobierz artykułPobierz artykuł

Procedury sporządzania a funkcje aktów planistycznych gminy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Spór wokół rozumienia obejścia prawa w kontekście dyskusji nad autonomią prawa podatkowego względem prawa cywilnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Współpraca finansowa między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej osoby prawnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Charakter i ocena zmian przepisów w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz postulaty de lege ferenda

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ustrój, zadania samorządu terytorialnego oraz gospodarka komunalna

Pobierz artykułPobierz artykuł

O tzw. autorytaryzmie demokracji attyckiej. Uwagi

Pobierz artykułPobierz artykuł

Problem nepotyzmu w administracji publicznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Usługi zastrzeżone w prawie administracji regulacyjnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zasada pomocniczości w pomocy społecznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Regulacje prawne równego statusu kobiet i mężczyzn w III Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Skuteczność pomocy państwa wobec rodzin niepełnych i wielodzietnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauka prawa konstytucyjnego w Drugiej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem roli ośrodka lwowskiego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy