Przegląd Prawa i Administracji, 89, 2012

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Bazy danych skradzionych i nielegalnie wywiezionych dóbr kultury jako element systemu ochrony dziedzictwa kulturowego

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o realizacji przepisów ochrony zabytków. Problemy praktyczne

AbstractDownload articleDownload article

Rola państwa i obywatela w ochronie zabytków

AbstractDownload articleDownload article

ФІНАНСОВА БАЗА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОРА ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

AbstractDownload articleDownload article

Finanzierung des Umweltschutzes in der Europäischen Union am Beispiel der gemeinsamen Agrarpolitik

AbstractDownload articleDownload article

Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne

AbstractDownload articleDownload article

Problemy ochrony prawnej zabytkowych militariów. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout