Przegląd Prawa i Administracji, 77, 2008

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Możliwości bezpośredniego wpływania przez obywatela na treść aktów gminnego planowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Download articleDownload article

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej

Download articleDownload article

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej – nowy instrument europejski mający na celu wspieranie współpracy transgranicznej samorządów terytorialnych

Download articleDownload article

Swoboda świadczenia usług prawniczych w prawie wspólnotowym

Download articleDownload article

Istota bankowości centralnej

Download articleDownload article

Ochrona życia w polskich przepisach konstytucyjnych w latach 1921–1939

Download articleDownload article

Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”

Download articleDownload article

Zasada kompetencji przyznanych w prawie wspólnotowym a suwerenność państw członkowskich

Download articleDownload article

Wygaśnięcie mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Download articleDownload article

Etnocentryzm jako postawa badawcza

Download articleDownload article

L’application de la décision-cadre sur le mandat d’arret européen en Pologne

Download articleDownload article

Kultura prawna katolicyzmu jako kultura życia – Kościół katolicki a prawo karne. Wybrane zagadnienia

Download articleDownload article

Fiskal'ne reguluwannja ta jogo wpływ na ob'jem finansowych resursiw pidpryjemstw

Download articleDownload article

Uwagi o reklamie adresowanej do dzieci

Download articleDownload article

Ochrona prawa własności w państwach arabskich z perspektywy norm prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa praw człowieka

Download articleDownload article

Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane

Download articleDownload article

Środowisko pracy w II Rzeczypospolitej

Download articleDownload article

Państwo w doktrynie anarchokapitalizmu

Download articleDownload article

Dyskusja: Szczególne przypadki udostępniania danych osobowych w związku z poszukiwaniem majątku dłużników przez wierzycieli (firmy windykacyjne) oraz problem zakresu umocowania pośrednika nieruchomości w dostępie do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout