Przegląd Prawa i Administracji, 91, 2012, ss.148

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Wartości Unii Europejskiej jako wartości konstytucyjne

AbstractDownload articleDownload article

Krajowa pomoc regionalna w polityce konkurencji Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Zagadnienie deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane podstawy prawne ochrony informacji niejawnych

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie słowniczka tekstu aktu prawnego na przykładzie Kodeksu karnego skarbowego

AbstractDownload articleDownload article

Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych

AbstractDownload articleDownload article

An analysis of tax inspections efficiency in countering the grey area in trade — a case of the Internet

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout