Przegląd Prawa i Administracji, 92, 2013, ss.156

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim

AbstractDownload articleDownload article

Regulacja ochrony praw dziecka w Ustawie Republiki Litewskiej o etyce badań biomedycznych

AbstractDownload articleDownload article

How to execute the judgement of the Strasbourg Court in the case Paksas v. Lithuania?

AbstractDownload articleDownload article

impeachment proceedings against the President of the Republic of Lithuania, ECHR judgment, amendments to the Law on Elections to the Seimas, Constitution

Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

AbstractDownload articleDownload article

Indywidualne uzgadnianie właściwości towaru w przypadku sprzedaży konsumenckiej

AbstractDownload articleDownload article

Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe

AbstractDownload articleDownload article

Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia

AbstractDownload articleDownload article

„Aktualne problemy reform konstytucyjnych”. 54. zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Augustów, 10–12 maja 2012 r.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout