Przegląd Prawa i Administracji, 95, 2013, ss.146

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ВИДОВОГО СОСТАВА ИСТОЧНИКОВ БЕЛОРУССКОГО ПРАВА

AbstractDownload articleDownload article

Plan działania — instrument realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie państw Europy Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona tajemnic wpolskim porządku prawnym — tajemnica radcowska i adwokacka

AbstractDownload articleDownload article

Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2009–2013

AbstractDownload articleDownload article

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową — praktyczne problemy przedsiębiorstw transportowych

AbstractDownload articleDownload article

Cele izolacji penitencjarnej w perspektywie odrzucenia idei przymusowej resocjalizacji

AbstractDownload articleDownload article

Grey area and delinquency in liquid fuel trading — tax dimension of a phenomenon

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout