Przegląd Prawa i Administracji, 96, 2014, ss.144

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dwa sposoby respektowania prawa. Rzecz o możliwości aplikacji perspektywy Frommowskiej do badań filozoficznoprawnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawa podstawowe jako uzasadnione ograniczenie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Regulacje dotyczące równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu tymczasowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bezpieczeństwo i higiena pracy — pojęcie i odpowiedzialność

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ewolucyjny rozwój rachunkowości — zarys problemu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r., I ACa 517/12

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Mateusz Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 1368

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Mikołaj Tarkowski, Adwokatura Wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014, ss. 499

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy