Przegląd Prawa i Administracji, 101, 2015. Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, ss.288

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zamiast wstępu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Upadłość konsumencka — doświadczenia i perspektywy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Źródła finansowania spółki pracowniczej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego — wzloty, upadki oraz mozolna reaktywacja

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Instytucje prawa procesowego cywilnego w kodeksie handlowym oraz kodeksie spółek handlowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Spółka partnerska — czas na zmiany

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tryb wyłaniania zarządu w spółkach zależnych od spółek Skarbu Państwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych refleksje na tle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28 listopada 2014 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nazwa Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie poręczenia jako świadczenia nieodpłatnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pozorny podział spółki kapitałowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zbycie udziałów w spółce z o.o. objętych wspólnością majątkową małżeńską

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez konstrukcję faktycznego członka zarządu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy