Przegląd Prawa i Administracji, 101, 2015. Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, ss.288

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Zamiast wstępu

Download articleDownload article

Upadłość konsumencka — doświadczenia i perspektywy

AbstractDownload articleDownload article

Źródła finansowania spółki pracowniczej

AbstractDownload articleDownload article

Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego — wzloty, upadki oraz mozolna reaktywacja

AbstractDownload articleDownload article

Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku

AbstractDownload articleDownload article

Instytucje prawa procesowego cywilnego w kodeksie handlowym oraz kodeksie spółek handlowych

AbstractDownload articleDownload article

Spółka partnerska — czas na zmiany

AbstractDownload articleDownload article

Tryb wyłaniania zarządu w spółkach zależnych od spółek Skarbu Państwa

AbstractDownload articleDownload article

Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych refleksje na tle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28 listopada 2014 roku

AbstractDownload articleDownload article

Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki

AbstractDownload articleDownload article

Nazwa Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych

AbstractDownload articleDownload article

Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych

AbstractDownload articleDownload article

Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie poręczenia jako świadczenia nieodpłatnego

AbstractDownload articleDownload article

Pozorny podział spółki kapitałowej

AbstractDownload articleDownload article

Zbycie udziałów w spółce z o.o. objętych wspólnością majątkową małżeńską

AbstractDownload articleDownload article

Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez konstrukcję faktycznego członka zarządu

AbstractDownload articleDownload article

Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout