Przegląd Prawa i Administracji, 103, 2015. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, ss.384

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Pomoc publiczna jako funkcja państwa wobec społecznej gospodarki rynkowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Regulacje a ocena ryzyka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Orzecznictwo sądowe w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Państwo a samorządy zawodów zaufania publicznego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Koncepcje społecznej gospodarki rynkowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Innowacyjne państwo w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polityka przemysłowa a polityka konkurencji — odwieczny dylemat

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stosunki gospodarcze jako dziedzina współpracy nauk prawnych i ekonomicznych. Uwagi z perspektywy analitycznej teorii prawa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niezawisły, bezstronny i niezależny sąd z perspektywy publicznego prawa gospodarczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Współczesne oblicze przedsiębiorczości w branży medycznej — studium przypadku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o statusie przedsiębiorcy we francuskim prawie gospodarczym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wobec wolności działalności gospodarczej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przedsiębiorca — właściciel w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym — refleksja w świetle orzecznictwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz  spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wolność gospodarcza a wolny zawód

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Interesariusze współczesnej organizacji biznesowej — perspektywa strategiczna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przywództwo w organizacji czynnikiem sukcesu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Odpowiedzialność z art. 471 k.c. a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Struktura szkolnictwa wyższego w Niemczech w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Cywilnoprawne aspekty umowy cesji wierzytelności oraz umowy o subpartycypację zawieranych w procesie sekurytyzacji wierzytelności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Public transport sustainable development plan as a special legal act

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Proces konstytucjonalizacji ochrony srodowiska w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w świetle obecnie obowiązujących i nowych regulacji zamówień publicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy