Przegląd Prawa i Administracji, 106, 2016. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, ss.348

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

WPROWADZENIE

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.2

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wprowadzenie dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.3

Pobierz artykułPobierz artykuł

STANY NADZWYCZAJNE

Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa — kilka refleksji na temat normatywizacji problematyki bezpieczeństwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Regulacje stanów nadzwyczajnych w ustawie zasadniczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA A STANY NADZWYCZAJNE

Współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w stanach nadzwyczajnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Współczesne reminiscencje absolutystycznego modelu policji administracyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola terenowej administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kompetencje wojewody w stosunku do podmiotów leczniczych w stanach nadzwyczajnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

JEDNOSTKA A SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw osobistych w czasie trwania stanów nadzwyczajnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ograniczenie działalności telekomunikacyjnej w stanie wojennym i stanie wyjątkowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane aspekty prawne zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych jako jednego z warunków bezpieczeństwa publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.21

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ubezpieczenia indywidualne minimalizujące skutki występowania zagrożeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pomoc finansowa podmiotów prywatnych udzielana jednostkom w stanach nadzwyczajnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.23

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„USTAWY POŻARNICZE” W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

Jak powstawały „ustawy pożarnicze” — wspomnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.24

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Psychospołeczne podstawy tworzenia ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.25

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.26

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.27

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.106.28

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy