Przegląd Prawa i Administracji, 107, 2016. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, ss.392

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Prawo do prywatności osób prawnych podczas kontroli przedsiębiorstwa dokonywanej przez Komisję Europejską

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.1

AbstractDownload articleDownload article

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjalnej”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.2

AbstractDownload articleDownload article

Stosowanie unijnych przepisów o transgranicznych zagrożeniach dla zdrowia a ochrona danych osobowych w UE

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.3

AbstractDownload articleDownload article

Social benefits only for selected EU citizens? An overview of judgments concerning the citizenship of the European Union and access to national welfare benefits taking into account the latest rulings of the ECJ

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.4

AbstractDownload articleDownload article

Public services as fundamental rights of European citizens in times of crises

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.5

AbstractDownload articleDownload article

Direct effect of the European Union’s mixed agreements and the rights of individuals

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.6

AbstractDownload articleDownload article

Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.7

AbstractDownload articleDownload article

Prawo do dobrej administracji — w kierunku upraszczania języka urzędowego w Polsce i w Czechach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.8

AbstractDownload articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.9

AbstractDownload articleDownload article

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Tarcza Prywatności UE–USA po kolizji w „bezpiecznej przystani”. Zakres ochrony prywatności po wyroku w sprawie C-362/14 Schrems

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.10

AbstractDownload articleDownload article

Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.11

AbstractDownload articleDownload article

Rozporządzenie eIDAS — nowe ramy prawne w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.12

AbstractDownload articleDownload article

Książka jako przedmiot realizacji wartości kulturowych w Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.13

AbstractDownload articleDownload article

The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.14

AbstractDownload articleDownload article

Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej — prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.15

AbstractDownload articleDownload article

STANDARDY OCHRONY PRAW JEDNOSTKI W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

Pozyskiwanie informacji publicznej przez dziennikarza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.16

AbstractDownload articleDownload article

Konstytucyjna wolność pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.17

AbstractDownload articleDownload article

Koncepcja tożsamości konstytucyjnej: wymiar indywidualny, relatywny oraz zbiorowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.18

AbstractDownload articleDownload article

Prawa człowieka a „śmierć Boga”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.19

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o obowiązku udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń poza zakresem swojej specjalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.20

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout