Przegląd Prawa i Administracji, 107, 2016. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, ss.392

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Prawo do prywatności osób prawnych podczas kontroli przedsiębiorstwa dokonywanej przez Komisję Europejską

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjalnej”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stosowanie unijnych przepisów o transgranicznych zagrożeniach dla zdrowia a ochrona danych osobowych w UE

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Social benefits only for selected EU citizens? An overview of judgments concerning the citizenship of the European Union and access to national welfare benefits taking into account the latest rulings of the ECJ

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Public services as fundamental rights of European citizens in times of crises

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Direct effect of the European Union’s mixed agreements and the rights of individuals

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawo do dobrej administracji — w kierunku upraszczania języka urzędowego w Polsce i w Czechach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Tarcza Prywatności UE–USA po kolizji w „bezpiecznej przystani”. Zakres ochrony prywatności po wyroku w sprawie C-362/14 Schrems

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rozporządzenie eIDAS — nowe ramy prawne w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Książka jako przedmiot realizacji wartości kulturowych w Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej — prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

STANDARDY OCHRONY PRAW JEDNOSTKI W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

Pozyskiwanie informacji publicznej przez dziennikarza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Konstytucyjna wolność pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Koncepcja tożsamości konstytucyjnej: wymiar indywidualny, relatywny oraz zbiorowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawa człowieka a „śmierć Boga”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag o obowiązku udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń poza zakresem swojej specjalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.107.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy