Przegląd Prawa i Administracji, 108, 2017. Prawna ochrona zwierząt, ss.172

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Niech zwierzęta mają prawa!” Monitoring ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy o humanitarnej ochronie zwierząt?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Hodowla rasowych psów i kotów a ochrona zwierząt — analiza polskich rozwiązań prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O zabijaniu — uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz regulacji krajowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rys historyczny prawnych aspektów ochrony weterynaryjnej zwierząt w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Analiza regulacji prawnych w zakresie wykorzystania GMO

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.108.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy