Przegląd Prawa i Administracji, 109, 2017, ss.336

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

SOCIAL SECURITY LAW

Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.1

AbstractDownload articleDownload article

Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.2

AbstractDownload articleDownload article

Wszczęcie postępowania sądowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.3

AbstractDownload articleDownload article

Zwrot świadczeń nienależnych w prawie ubezpieczeń społecznych — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.4

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane problemy przedsądowego postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.5

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sądowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.6

AbstractDownload articleDownload article

Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych — założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.7

AbstractDownload articleDownload article

ADMINISTRATIVE LAW AND TAX LAW

Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.8

AbstractDownload articleDownload article

Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.9

AbstractDownload articleDownload article

Zasady i reguły. Pewność prawa podatkowego a ślepa ulica konkretu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.10

AbstractDownload articleDownload article

Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświatowa — na gruncie nauk prawnoadministracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.11

AbstractDownload articleDownload article

CIVIL LAW

Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.12

AbstractDownload articleDownload article

CONSTITUTIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

Prawo pacjenta małoletniego do informacji medycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.13

AbstractDownload articleDownload article

Ustrojowe znaczenie konstytucyjnego ustanowienia stolicy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.14

AbstractDownload articleDownload article

Regulacje prawne odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Federalnego Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.15

AbstractDownload articleDownload article

Doktrynalna legitymizacja idei wolności słowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.16

AbstractDownload articleDownload article

CRIMINAL LAW AND CRIMINAL REGULATIONS

Terroryzm ekologiczny jako przestępstwo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.17

AbstractDownload articleDownload article

Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.18

AbstractDownload articleDownload article

Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym a idea tak zwanej sprawiedliwości naprawczej w powszechnym prawie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.19

AbstractDownload articleDownload article

HISTORY OF LAW

Michał Römer w Wilnie 1940 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.20

AbstractDownload articleDownload article

ECONOMICS

Classification of chosen OECD countries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.21

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout