Przegląd Prawa i Administracji, 109, 2017, ss.336

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wszczęcie postępowania sądowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zwrot świadczeń nienależnych w prawie ubezpieczeń społecznych — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane problemy przedsądowego postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sądowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych — założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zasady i reguły. Pewność prawa podatkowego a ślepa ulica konkretu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświatowa — na gruncie nauk prawnoadministracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

PRAWO CYWILNE

Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

PRAWO KONSTYTUCYJNE I PRAWA CZŁOWIEKA

Prawo pacjenta małoletniego do informacji medycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ustrojowe znaczenie konstytucyjnego ustanowienia stolicy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Regulacje prawne odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Federalnego Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Doktrynalna legitymizacja idei wolności słowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

PRAWO KARNE I KARNE WYKONAWCZE

Terroryzm ekologiczny jako przestępstwo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym a idea tak zwanej sprawiedliwości naprawczej w powszechnym prawie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

HISTORIA PRAWA

Michał Römer w Wilnie 1940 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

EKONOMIA

Classification of chosen OECD countries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.109.21

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy