Przegląd Prawa i Administracji, 111, 2017, ss.220

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Przedmowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.1

Download articleDownload article

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.2

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, homeless people, shelter, direct access hostels, social environment of public administration

Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.3

AbstractDownload articleDownload article

wicked problems, rationality, public administration, solution

Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.4

AbstractDownload articleDownload article

dignity, human dignity, public administration, government administration, local authorities, environment, subsidiarity

Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.5

AbstractDownload articleDownload article

medical entities; environment of medical entities; management of medical entities; HR management

Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.6

AbstractDownload articleDownload article

organisation, institution, the degree of an institution’s organisation, the core of an institution, an institution’s external circle, an institution’s environment

Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.7

AbstractDownload articleDownload article

public administration, politics, policy, general administrative law, the administrative law of organizational structures, the substantive administrative law and the procedural administrative law

Instytucjonalne, światopoglądowe otoczenie administracji publicznej a jej tak zwana apolityczność

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.8

AbstractDownload articleDownload article

Public administration, organization, environment, public interest, political neutrality, world-view neutrality

Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.9

AbstractDownload articleDownload article

crisis situations, crisis management

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.10

AbstractDownload articleDownload article

public-private partnership, public administration, public tasks

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.11

AbstractDownload articleDownload article

education, school, globalisation, civilisation, challenges, political and social system, transformation, environment, educational policy, educational reforms, educational objectives, public administration, local government

Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.12

AbstractDownload articleDownload article

mediation, mediator, public administration, environment organization

Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.13

AbstractDownload articleDownload article

public administration environment, master of the sea ship, captain, public administration

SPRAWOZDANIA

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.14

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout