Przegląd Prawa i Administracji, 90, 2012

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Praktyczne aspekty efektywnego nadzoru nad transgraniczną działalnością banków nieposiadających siedziby w Unii Europejskiej na tle prawa polskiego

AbstractDownload articleDownload article

Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE. W stronę wspólnego społeczeństwa?

AbstractDownload articleDownload article

Prawnopolityczny wymiar europejskiej tożsamości

AbstractDownload articleDownload article

May the harmonisation of European contract law facilitate the resolutionof international economic conflicts?

AbstractDownload articleDownload article

Human rights and the European Union: towards a more coherent approach

AbstractDownload articleDownload article

Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej konwencji praw człowieka

AbstractDownload articleDownload article

Pluralism of values in contemporary law and possibility of their cognition

AbstractDownload articleDownload article

Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 roku, Sygn. akt SK 45/091

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout