Articles

Piotr Szymaniec

Articles

Kilka uwag o użyteczności niektórych kategorii prawnych w badaniach nad pozycją grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Polskie międzywojenne interpretacje polityki gospodarczej faszyzmu

AbstractDownload article

"Prawo naturalne narodów". Prawo i władza w filozofii dziejów Giambattisty Vico

Download article

Sprawozdanie z konferencji

Download article

Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918–1939, Kudowa Zdrój, 5–7 listopada 2008 r.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout