Articles

Adrian Szumski

Articles

Interpol wobec problemu tzw. zagranicznych bojowników terrorystycznych (foreign terrorist fighters)

AbstractDownload article

Interpol, terrorism, foreign terrorist fighters

Specyfika przesłuchania dzieci i nieletnich. Wartość dowodowa ich zeznań (wyjaśnień)

Download article

Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w uzyskiwaniu dowodów w procesie karnym

Download article

Terroryzm ekologiczny jako przestępstwo

AbstractDownload article

Sieć teletransmisyjna Interpolu jako narzędzie międzynarodowej współpracy policyjnej

AbstractDownload article

communication network, criminality, General Secretariat, I-24/7, information, Interpol

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout