Articles

Karol Kiczka : 0000-0002-3056-024X

Articles

Go to page: 12 > >>

Wprowadzenie

Download article

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa

Download article

Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

AbstractDownload article

Orzecznictwo sądowe w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractDownload article

Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego

AbstractDownload article

Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych

AbstractDownload article

Constitution, direct application, administrative court, pro-constitutional interpretation, rule of law

Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych

Download article

Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej osoby prawnej

Download article

Sprawozdanie z konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zkładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Download article

Recenzja: Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 309

Download article

Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Download article

Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej

AbstractDownload article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout