Articles

Ryszard Jaworski

Articles

Problemy powstające na tle stosowania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w Polsce w celu skutecznego wykrywania i dowodzenia nowych form przestępczości

AbstractDownload article

Kryminalistyka na Uniwersytecie Wrocławskim (1946–2015)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout