Articles

Urszula Kalina-Prasznic

Articles

Wprowadzenie

Download article

Recenzja: Michell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 290

Download article

Neoliberalna reforma emerytalna – po kilkunastu latach

AbstractDownload article

Przedsiębiorca — właściciel w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractDownload article

Zakład Polityki Gospodarczej

AbstractDownload article

Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego (wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, rok akademicki 2014/2015)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout