Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Artykuły

Tadeusz Kocowski

Artykuły

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa

Pobierz artykuł

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

AbstractPobierz artykuł

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

AbstractPobierz artykuł

Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne

AbstractPobierz artykuł

medical services, medical entity, health care, patient’s rights, medical law

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

AbstractPobierz artykuł

Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych

AbstractPobierz artykuł

Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy