Articles

Andrzej Pakuła : 0000-0001-7831-4980

Articles

Instytucjonalne, światopoglądowe otoczenie administracji publicznej a jej tak zwana apolityczność

AbstractDownload article

Public administration, organization, environment, public interest, political neutrality, world-view neutrality

Specyfika odpowiedzialności pełniących funkcje publiczne i zajmujących wysokie stanowiska w administracji rządowej szczebla centralnego

AbstractDownload article

Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych

AbstractDownload article

public administration, social activity, rationality, value, public interest

Rola terenowej administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym

AbstractDownload article

Dylematy niezależności centralnych organów administracji rządowej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout