Articles

Piotr Prusinowski : 0000-0002-5805-9908

Articles

Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sądowego

AbstractDownload article

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

AbstractDownload article

employer, representation of the employer, pracodawca, reprezentacja pracodawcy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout