Artykuły

Joanna Helios ORCiD: 0000-0003-3571-1665

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim

AbstractPobierz artykuł

Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej

AbstractPobierz artykuł

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykuł

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego

AbstractPobierz artykuł

Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt

AbstractPobierz artykuł

Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE. W stronę wspólnego społeczeństwa?

AbstractPobierz artykuł

Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu

AbstractPobierz artykuł

Europejskie prawo publiczne i prawo prywatne wobec państwa narodowego

Pobierz artykuł

Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy

AbstractPobierz artykuł

violence, feminism, women, gender, women’s rights, the crime of rape, жорстокість, фемінізм, жінки, стать, права жінок, злочин зґвалтування

Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”

Pobierz artykuł

Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw

AbstractPobierz artykuł

Recenzja: How can neurolaw contribute to lawyers? Review of T. Matthias Spranger (editor), International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer-Heidelberg- Dordrecht-London-New York 2012, pp. 424

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy