Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Artykuły

Jolanta Blicharz

Artykuły

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Pobierz artykuł

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej

Pobierz artykuł

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Pobierz artykuł

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji

Pobierz artykuł

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Pobierz artykuł

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej

Pobierz artykuł

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce

AbstractPobierz artykuł

Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

AbstractPobierz artykuł

Spór o istotę fundacji

AbstractPobierz artykuł

Fundacja, organizacja społeczna, organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, sektor pozrządowy, foundation, private law foundation, association, voluntary association, social organization

Problem właściwych rozwiązań prawnych wyznaczających administracyjny status osób fizycznych w odniesieniu do dokonań nowoczesnej medycyny i biologii

Pobierz artykuł

Godność i prawo do życia w obliczu rozwoju nauk biomedycznych

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy