Articles

Jolanta Pacian : 0000-0003-0687-9100

Articles

Mobbing — roszczenia przysługujące poszkodowanemu

AbstractDownload article

mobbing, legal regulations, workplace

Czy opisy diagnoz (rozpoznań) są utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Download article

Prawo pacjenta małoletniego do informacji medycznej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout