Articles

Janina Elżbieta Kundera : 0000-0001-6887-102X

Articles

Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

AbstractDownload article

Stanisław Grabski, historical sociologism, development of capitalism, economic reforms in the Second Polish Republic

Kryzys w teorii ekonomii

AbstractDownload article

balance, economic crisis, endogenous and exogenous theories, demand and supply shocks

Koncepcje społecznej gospodarki rynkowej

AbstractDownload article

Recenzja: Maciej Cesarz, Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 2006

Download article

Recenzja: Tomasz Scheffler, Europa po Hitlerze. Ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji w Trzeciej Rzeszy, Wrocław 2006

Download article

Instytut Nauk Ekonomicznych

AbstractDownload article

Zakład Myśli Ekonomicznej

AbstractDownload article

Bogactwo myśli ekonomicznej a współczesna gospodarka

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout