Articles

Maciej Skory

Articles

Przegląd wybranych regulacji prawnych dotyczących pojęcia konsumenta na tle definicji konsumenta zawartej w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout