Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej konwencji praw człowieka

Renata Kopczyk

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

90, 2012

Pages from 97 to 108

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout