Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i  obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Dominika Czerniak,Wojciech Jasiński

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Pages from 53 to 75

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout