Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Miemiec

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

106, 2016. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Pages from 19 to 27

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout