Wybrane aspekty prawne zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych jako jednego z warunków bezpieczeństwa publicznego

Dariusz Wykrent

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

106, 2016. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Pages from 231 to 243

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout