Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym a idea tak zwanej sprawiedliwości naprawczej w powszechnym prawie karnym

Krzysztof Czichy

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

109, 2017

Pages from 289 to 300

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout