Pluralism of values in contemporary law and possibility of their cognition

  1. Martin Škop

Abstract

PLURALIZM WARTOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM PRAWIE ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH POZNANIA

Przedmiotem rozważań autora jest pochodzenie wartości w różnych systemach prawnych oraz możliwość ich poznania. Systemów prawnych nie można oddzielić od wartości, które tworzą istotną część prawa. Prawo nie jest prostym kodem, w którym wszystko jest bezpośrednio związane ze znaczeniem lub wartościami, prawo jest raczej językiem. Jakkolwiek poszczególne wartości nie mogą być określone przez normy prawne, to normy te nie mogą istnieć bez wartości. Działanie prawa pozbawionego wartości autor porównuje do machiny opisanej przez Franza Kafkę. Ani nauka prawa, ani praktyka nie podążają za jedną tylko metodologią poszukiwania wartości, lecz stosują raczej metodologiczny pluralizm.

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

90, 2012

Pages from 109 to 117

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout