Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

  1. Tadeusz Kocowski ORCiD: 0000-0002-4086-8803

Abstract

EXECUTIVE BODIES OF MUNICIPALITIES AND UNDERTAKING ECONOMIC ACTIVITY BY NATURAL PERSONS

As aresult of changes in the current legislation the executive bodies of municipalities ceased to keep records of economic activity, although the Act on freedom of economic activity still provides for certain activities of municipalities associated with the entry in the Central Register and Information on Economic Activity (“CEIDG”). The aim of the paper is to determine the role played by municipal authorities in the process of making entries in “CEIDG” by individuals, since they ceased to act as registration authorities.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Przegląd Prawa i Administracji

98, 2014. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Strony od 145 do 157

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy