Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w świetle obecnie obowiązujących i nowych regulacji zamówień publicznych

  1. Katarzyna Marak [UE] ORCiD: 0000-0002-3402-5770

Abstract

 

CONTROL OF THE PRESIDENT OF THE PUBLIC PROCUREMENT OFFICE IN THE LIGHT OF CURRENTLY EXISTINGAND NEW REGULATIONS OF PUBLIC PROCUREMENT

The paper refers to the control of public procurement exercised by the President of the Public Procurement Office. It discusses the current regulations for the control of public procurement and indicates legislative changes to be introduced by amending the Public Procurement Law. Changes to directives on public procurement. In the new EU directives control issues were not regulated directly. This means that in this respect standardization issues were left to national legislators. However, our national legislator in the draft amendment to the Act regulated the control of public procurement very sparingly, even insufficiently. the so far applicable Act are caused by the introduction of new EU directives on public procurement. In the new EU directives control issues were not regulated directly. This means that in this respect standardization issues were left to national legislators. However, our national legislator in the draft amendment to the Act regulated the control of public procurement very sparingly, even insufficiently.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

103, 2015. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Pages from 373 to 383

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout