The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?

  1. Krystyna Kowalik-Bańczyk

Abstract

 

PAŃSTWO PRAWA W UNII EUROPEJSKIEJ — CZY ISTNIEJE WSPÓLNA DEFINICJA?

Tematem opracowania jest problematyka ochrony zasady państwa prawa w prawie Unii Europejskiej. Przedstawione zostały zarówno rozważania teoretyczne nad samym pojęciem zasady państwa prawa w Unii Europejskiej, jak i aktualne tendencje, by do tej zasady sięgać w związku z rozwojem sytuacji politycznej w niektórych państwach członkowskich UE.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

107, 2016. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Pages from 165 to 179

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout