Classification of chosen OECD countries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development

  1. Anna Ćwiąkała-Małys ORCiD: 0000-0001-9812-2118
  2. Monika Mościbrodzka ORCiD: 0000-0002-3987-8246

Abstract

 

KLASYFIKACJA WYBRANYCH KRAJÓW OECD WEDŁUG ICH EFEKTYWNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TAKSONOMICZNEJ MIARY ROZWOJU

Edukacja jest jednym z głównych czynników determinujących wzrost społeczny i gospodarczy kraju. Jej wysoki poziom z jednej strony gwarantuje zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowe­go, z drugiej zaś pozwala na zarządzanie gospodarką osobom wykształconym i gotowym do zmian. Realizacja długoterminowego programu „Europa 2020” w państwach Unii odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu poziomu edukacji obywateli. Skutkiem realizacji tej strategii powinna być gospo­darka oparta na wiedzy itrosce ospójność społeczną. Zasoby przekazane przez kraj owysokim poziomie edukacji powinny być efektywnie wykorzystywane przez maksymalizację efektów eduka­cyjnych przy danym poziomie finansowania kraju. W warunkach gospodarki rynkowej, globalizacji i siły konkurencji kluczowe znaczenie ma więc skuteczne zarządzanie posiadanymi zasobami. Po­miar efektywności odgrywa nadrzędną rolę nie tylko dla jednostek ekonomicznych, lecz także tych, które działają w określonych warunkach, takich jak uniwersytety. Ocena efektywności w koncepcji ilościowej powinna stanowić jedno z narzędzi podejmowania decyzji ekonomicznej. Im jest ona dokładniejsza, tym dokładniejsza jest informacja ekonomiczna.
Celem tej pracy jest porównanie i klasyfikacja wybranych krajów europejskich ze względu na ich skuteczność dydaktyczną. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań autorów.

 

Download article

This article

Przegląd Prawa i Administracji

109, 2017

Pages from 319 to 331

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout